Как да сезирам КЗК за нелоялна конкуренция?

Аз съм търговец и управлявам успешен бизнес. Спазвам всички писани и неписани правила на честната и лоялна конкуренция. За жалост обаче някои мои конкуренти не обичат “правилата на играта” и често прибягват до нелоялни търговски практики, които увреждат интересите ми.

Какво е нелоялна конкуренция?

Нелоялната конкуренция е нарушение на общоприетите норми и правила на добросъвестната търговска практика, което уврежда или може да увреди интересите на конкурентите.Тя се проявява в няколко форми:

Повече относно различните видове нелоялна конкуренция и случаите, в които ставам нейна жертва мога да прочета отново на pravatami.bg.

Как да се защитя?

Органът, който следи за спазването на правилата при осъществяване на конкурентна търговска дейност, се нарича Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). Мога да се обърна към Комисията винаги, когато смятам, че използваните от конкурентите ми практики увреждат или застрашават с увреждане моите интереси.За целта подавам искане по образец, което съдържа:

Как да подготвя искането си до КЗК?

Съдържанието на моето искане е изключително важно. Необходимо е в изложението да обърна внимание на всеки от следните елементи:

Важно! Ако смятам, че търговските ми интереси могат да бъдат засегнати при публикуването или разкриването на предоставена от мен информация, трябва да изпратя тази информация като отделно приложение, като отбележа всяка страница с гриф “защитена тайна”. Трябва също така да мотивирам твърденията си за поверителност.В случай че конкурентът ми използва сравнителна или заблуждаваща реклама, трябва да предоставя и рекламата във вида, в който се разпространява или се е разпространявала - аудиоклипове, видеоклипове, брошури, снимки, разпечатки от Интернет страници и др.Към искането прилагам:

След като изпратя искането, Комисията се заема със случая и образува производство. [toggles][toggle title=Източници] Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК):чл. 29 - относно общата забрана за нелоялна конкуренция;чл. 30 - относно забраната за увреждане на доброто име на конкурентите;чл. 31 - относно забраната за въвеждане в заблуждение;чл. 33 - относно забраната за заблуждаваща реклама;чл. 34 - относно забраната за сравнителна реклама;чл. 35 - относно забраната за имитация;чл. 37 - относно забраната за разгласяване на производствена тайна;чл. 38, ал. 1, т.3 - относно искането до КЗК;чл. 71 - относно съдържанието на Искането.Указание на КЗК за попълване на “Форма - Искане” - Образец на искане по чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗЗК[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Елица

Колева

15.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си