Етажна собственост - управител, контроьор, касиер

Здравейте,

Някой може ли да разясни накратко членките?

До колкото ми е познато са домоуправител (управител), касиер и членка.

Като четем Закона за етажната собственост виждаме
Контролен съвет (контрольор)
Чл. 24. (1) (Изм.- ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание може да бъде
избран контролен съвет (контрольор) за срок две години.
(2) Контролният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на
общото събрание, но не по-малко от трима.
(3) Членовете на контролния съвет избират от своя състав председател.

Благодаря предварително.

Тоест имаме трима касиери, като един от тях им е контрольор или?

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си