Отлагане на платен годишен отпуск за следващата календарна година

Здравейте,

1. При какви условия може служителят/работникът по своя инициатива да отложи определен брой дни (и колко на брой) от годишния платен отпуск за следващата календарна година, вместо да ги взима в настоящата?
2. Работодателят има ли право да оспори и откаже това желание на служителя/работника?
3. Как и къде може да подаде жалба служителят/работникът при отказ от работодателя?

Поздрави.

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си