Кой друг иска да узнае функциите на един еврокомисар в Европейската комисия?

Напоследък все по-често се дискутира темата за българския еврокомисар. Дори ни се случи да останем без такъв за известно време. Какви функции обаче изпълнява нашият представител в Европейската комисия (ЕК)? Как се избира той и по какъв начин влияе на работата на Съюза и на развитието на България?

На първо място - какво представлява Европейската комисия?

Комисията, заедно с Европейския парламент(ЕП) и Съвета на ЕС, е част от трите основни институции на ЕС. Те участват в законодателния процес, като изпълняват най-важните дейности на съюза. Европейската комисия (ЕК) е орган, който има над 30 хиляди служители. Най-важната роля в работата му имат именно комисарите. Те са 28, по един от всяка държава членка, като всеки от тях отговаря за определен ресор. Такава област може да бъде бюджета, енергетиката, дигитализацията, околната среда и други. Всяка държава членка номинира свой гражданин, който да заеме позицията на един от комисарите. Важно! Макар комисарите да са национална кандидатура, те трябва да работят като абсолютно независими експерти. Те не могат да действат в интерес на своята държава или да изпълняват инструкции на някое правителство. На практика българският комисар не защитава интересите на България, а тези на Европейския съюз. Нашият интерес се представлява от българските министри по време на гласуванията в Съвета на ЕС, както и от българските евродепутати в Европейския парламент.

Защо еврокомисарите са важни, щом не защитават националния интерес и какви всъщност са техните функции?

Европейската комисия и нейните комисари имат три основни задължения: да бъдат мотор, пазител и изпълнител на правото на ЕС.

Кога мога да се обърна към Европейската комисия?

Как се избира и сформира ЕК?

28-те комисари имат 5-годишен мандат, като те винаги се избират след провеждането на изборите за Европейски парламент. Изключение е единствено, ако някой от комисарите преждевременно напусне своя пост и трябва да бъде избран друг на негово място (каквато ситуация възникна по отношение на нашия комисар).Процедурата за избиране на комисари стартира с избора на председател на Европейската комисия. Той е един от 28-те комисари, като отговаря за дейността на цялата Комисия, определя насоките в работата на комисарите и разпределя техните ресори, поради което винаги бива одобрен първи.Европейският съвет (институцията, състояща се от министър-председателите/президентите на държавите членки) номинира чрез гласуване председател на Комисията. По принцип Европейският съвет винаги предлага кандидат от партията, която е получила най-много евродепутати след проведените избори за Европейски парламент.След като Европейският съвет излезе с номинация, кандидатът изнася реч пред Европейския парламент, в която представя своите цели и приоритети. След това ЕП с абсолютно мнозинство гласува дали да го одобри. Ако предложението бъде отхвърлено, Европейският съвет трябва да излезе с нов кандидат. Ако пък го приеме, той получава възможността да сформира екипа от комисари.

Как става изборът на еврокомисари?

Избраният вече председател на Европейската комисия получава номинациите на всички държави членки за комисари. Той изготвя проект, в който сам определя ресора, за който ще отговаря всеки кандидат-комисар. Следващата стъпка се изразява в това бъдещите комисари да бъдат изслушани от парламентарната комисия в Европейския парламент, която отговаря за съответния ресор. Например предложеният за комисар с ресор бюджет, бива разпитан от депутатите, които са членове на бюджетната комисия на ЕП. След като приключат изслушванията евродепутатите дават своето одобрение за кандидатите като екип, а не за всеки комисар поотделно. Важно! Евродепутатите могат да покажат, че не одобряват предложен комисар. Това води до нова номинация на държавата, която е издигнала кандидата. Такъв случай е имала и България.Освен ЕП и Европейският съвет трябва да одобри кандидатите. След като бъдат избрани 28-те комисари, те изпълняват тази длъжност в продължение на 5 години. Нямат ограничение в броя мандати, които могат да поемат, т.е. комисарят от България може да бъде такъв и след изтичането на тези 5 години, стига да бъде отново номиниран и одобрен. Председателят на Европейската комисия обаче има право на най-много два мандата на тази позиция.[toggles][toggle title=Източници]Договор за ЕС (ДЕС):чл. 13 - относно институциите на ЕС;чл. 14, ал.1 - относно одобряването на председателя на ЕК от ЕПчл. 14, ал. 3 - относно изборите за Европейски парламент;чл. 15, ал. 2 - относно състава на Европейския съвет;чл. 17, ал. 1 - относно правомощията на ЕК да стартира наказателно дело срещу държава членка и нейните изпълнителни правомощия;чл. 17, ал. 2 - относно законодателната инициатива на ЕК;чл. 17, ал. 3 - относно независимостта и мандата на комисарите;чл. 17, ал. 5 - относно броя комисари;чл. 17, ал. 6 - относно функциите на председателя на ЕК;чл. 17, ал. 7 - относно номинирането на комисари председател на ЕК;Договор за функционирането на ЕС (ДФЕС):чл. 294 - относно законодателната процедура.Правилник за дейността на Европейския парламент:чл. 188 - относно одобряването на Комисията.Решение 2010/41/ЕС - относно броя комисари.Решение 6/64 - относно предимството на правото на ЕС.Решение 14/83 - относно правата и задълженията, които предизвиква правото на ЕС върху държавни институции.Решение 26/62 - относно правата и задълженията, които предизвиква правото на ЕС върху физически и юридически лица.Регламент № 211/2011 - относно възможността за законодателната инициатива на гражданите на Съюза.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

14.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си