Кога се осигурявам на повече от едно основание?

В момента работя едновременно на две места и имам по - големи доходи. Как това се отразява на осигуровките ми и трябва ли и двамата ми работодатели на внасят осигуровки за мен?

Основания за осигуряване

Аз ще бъда задължително осигурен за всички рискове (общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука, професионална болест и безработица), ако получавам доходи от някоя от следните дейности:

Задължително се осигурявам само за някои рискове (инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт), ако:

Важно! Освен това, за да имам право на парични обезщетения от общественото осигуряване, следва да са внесени и дължимите осигурителни вноски, изчислени върху доходите ми.

А ако имам повече от едно трудово правоотношение?

Такива случаи например са:

Трябва да бъда осигуряван за всички рискове и по двата договора, когато:

На втория си работодател ще трябва да декларирам сумата, върху която се осигурявам при първия. Ако по основното трудово правоотношение съм осигурен върху максималния осигурителен доход, по втория трудов договор няма да бъда осигуряван. Ако съм осигурен за общо заболяване и майчинство и/или трудова злополука и професионална болест, в случай на неработоспособност ще получавам обезщетение, изчислено върху осигурителния доход при всеки работодател.

А ако съм самоосигуряващо се лице?

В случай че съм самоосигуряващо се лице, трябва сам да внасям осигурителните си вноски:

В тези случаи внасям ежемесечно аванасови вноски върху избран от мен доход. Размерът на този доход трябва да бъде не по - малък от минималния и по - голям от максималния осигурителен доход. Максималният месечен осигурителен доход за 2018г. е 2 600лв.Ако съм самоосигуряващо се лице и извършвам дейности на различни основания - адвокат съм и едновременно съм съдружник в ООД, внасям авансовите си вноски за едно от основанията по свой избор.Ако съм самоосигуряващо се лице и извършвам и друга дейност, основание за осигуряване (но не като самоосигуряващ се), за дейността си като самоосигуряващ се внасям авансово осигурителни вноски върху не по - малко от минималния осигурителен доход. Общият размер на възнаграждението и доходът, върху които внасям осигурителни вноски, не бива да надхвърля максималния осигурителен доход. Такъв ще е случаят, ако например съм съдружник в търговско дружество и едновременно работя по трудов договор.

[toggles][toggle title=Източници]Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл.4, ал.1 и ал.3 - относно основанията за осигуряване;чл.6, ал.3 - относно осигурителния доход на работниците и служителите;чл.6, ал.8 - относно авансови вноски на самоосигуряващите се лица;чл.6, ал. 11 - относно лицата, които се осигуряват на различни основания.Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица:чл.2, ал.3 - относно самоосигуряващи се на повече от едно основание;чл.4, ал.2 - относно самоосигуряващи се, които извършват и дейности по чл.4 ал.1 или ал.10 КСО;чл. 11 - относно лицата, работещи без трудов договор.Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване:чл.9, т.4 - относно размера на максималния месечен осигурителен доход.Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряванечл. 31, ал.4 - относно паричните обезщетения при осигуряване на повече от едно основаниеПостановление на Министерски съвет № 316/20.12.2017г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лора

Терзиева

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си