Откраднати лични документи при пътуване в чужбина! Ами сега?

Пътуване в чужбина – най-често получаваният късмет от баницата на Нова година, най-емоционалното и прецизно организирано събитие, което винаги планирам до последния детайл. Зад цялата наслада обаче се крие едно от възможните премеждия, за което само миг невнимание може да бъде напълно достатъчен. Не откривам личната си карта. Международният ми паспорт не е на мястото си. Къде се е дянала шофьорската ми книжка? Едно пътуване в чужбина с откраднати документи.

Вече съм в чужбина. Установявам, че съм станал/а жертва на кражба. Липсват и личните ми документи. Първи стъпки:

Когато пътувам в чужбина и стана жертва на кражба, на помощ идват институциите. Като гражданин на страна от ЕС мога да се доверя на работещите системи за бързо справяне в подобни случаи.

  1. В случай на кражба незабавно трябва да известя лично и писмено най-близката полицейска служба и да поискам копие от протокола за установяване на дадения случай. Възможно е загубеният документ да е предаден от съвестен гражданин на органите на реда и след необходимите проверки документите да ми бъдат върнати от полицейски служител.
  2. Установил/а загубата на личните си документи, разполагам с тридневен срок да се свържа с най-близкото консулство или посолство на Република България. Необходимо е първоначално устно да уведомя дипломатическите или консулските представителства. Това може да се случи онлайн или по телефона. Подробен списък на всички български посолства, постоянни представителства и дипломатически бюра в чужбина – тук.
  3. Ако документите ми бъдат откраднати извън рамките на ЕС, където България няма консулство или посолство, имам право да потърся консулска закрила от всяка друга страна член на ЕС в близост.
  4. Важно! Дори и да получа разрешение за напускане територията на определена страна без валиден документ за пътуване, това не ми гарантира, че липсата му няма да е проблем на границата на съседната страна. Ето защо, подаването на сигнал за кражба и по-нататъшното сътрудничество с дипломатическите или консулски представителства може да ми помогнат безпроблемно да се прибера в родината. Като гражданин на ЕС имам право да поискам съдействие и във всяка дипломатическа мисия на съюза.
  5. Временният паспорт, който ще ми бъде издаден е със срок на валидност до 12 месеца.

Потърсих помощта на съответните институции. Кои са изискванията, които трябва да спазя?

Процедурата за издаване на временен паспорт в най-сбит вид:

  1. Подавам заявление по образец. В автоматизираната информационна система консулските сътрудници въвеждат попълнените от мен лични данни;информация за приложените документи; заснетите с цифрови устройва мои подпис и лице.
  1. Колко време отнема? Министерството на вътрешните работи взема становище по случая с издаването на моя временен документ или документи за самоличност. В срок до 3 работни дни то се задължава чрез Министерството на външните работи да информира консулството, в което съм подал/а своето заявление, за решението си по случая.
  2. Колко ще ми струва? Таксите, събирани от българските дипломатически и консулски служби изглеждат така:
  1. По изключение в някои страни като Германия, Франция, Италия, Великобритания и др., и само в случай, че не разполагам с никакви други документи или техни копия, се допуска установяване на самоличността ми с двама свидетели, български граждани, с валидни лични документи, които на място в консулската служба попълват декларации като мои гаранти.

Ако по някаква причина бъда задържан/а от местните власти поради липса на документи или съпътстващи с липсата наказуеми деяния, имам право да изискам контакт с посолството на Република България или най-близкото посолство на страна-член от ЕС. Консулският служител е задължен да установи връзка с мен във възможно най-кратък срок. Той може да ми сътрудничи в предоставянето на преводач, адвокат и т.н.Ако сред загубените лични документи е и шофьорската ми книжка, условията за информиране на институциите са същите. Консулството, с което си сътруднича, е длъжно да се свърже с националните органи, издали свидетелството, за да провери дали то е било ограничено, временно отнето, отменено или дори анулирано. След получаване на необходимата информация, българската полицейска служба може да ми издаде временен документ, който ми дава право да шофирам в съответната страна за кратък период от време. Повече информация за особеностите в процедурата и сроковете на валидност на временното удостоверение спрямо държавата, в която съм изгубил/а шофьорската си книжка - тук. След връщане в България ще трябва да подам молба за подмяна на свидетелството.

Съвети за вземане на предварителни мерки в случай на кражба на документи в чужбина

Важно е да съм наясно, че никой не е застрахован срещу талантливите хрумки на майсторите-джебчии. Още по-съществено е да имам предвид, че огромен фактор е и параноята, в която бих изпаднал/а, ако изведнъж се окажа без каквато и да е било възможност да докажа кой и откъде съм. Ето няколко на пръв поглед елементарни съвета, които ще ми спестят купища нерви, но пък гарантират ясна преценка и навременна реакция:

[toggles][toggle title=Източници]Закон за българските лични документи (ЗБЛД):чл. 8 ал. 2 ЗБЛД - относно задължението за уведомяване на българските власти. ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на министерството на външните работи по закона за държавните такси:Чл. 13 ал. 3 - относно таксата във връзка с издаване на временни документи;Чл. 13 ал. 4 - относно отпадане на таксата при определените случаи. Виенска конвенция за консулските отношениячл. 36, ал.1, буква б) - относно правата ми при арест в друга държава.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петилина

Петрова

25.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си