Затъмнявaне стъкла на автомобил

Като шофьор на МПС, активен участник в пътното движение, от мен се изисква освен да спазвам правилата за шофиране и да поддържам колата си в техническо състояние, което не "застрашава" мен и другите граждани на пътя. Искам обаче да затъмня стъклата на колата си. Има ли установени правила за това?

Какви са изискванията към стъклата на колата ми?

Законът поставя определени изисквания към моята кола по отношение на видимостта при шофиране или по-просто по отношение затъмнеността на автомобилните стъкла.Съгласно правилата стъклата на автомобила ми трябва да имат светлопропускливост 75% за предното и задното стъкло и 70% за страничните стъкла.

Какво ми е забранено да правя?

Въпреки личните ми вкусове и стремежа към комфорт в автомобила, осигуряването видимостта на пътя е от първостепенно значение за моята безопасност, безопасността на спътниците ми, както и безопасността на останалите шофьори и пешеходци. “Извън закона” съм, ако:

Важно! Не мога да бъда санкциониран, ако стъклата на колата ми са фабрично тонирани, иначе казано модела на колата е произведен така. Ако обаче ползвам услугите на автокъща за затъмняване на автомобилните стъкла, е добре да си поискам документ (сертификат) за извършената услуга, където да е посочено процента на извършеното затъмняване.

Кога мога да бъда спрян за проверка на “затъмнени стъкла”?

Пътна полиция може да ме спре за проверка винаги, както на случаен принцип за рутинна проверка на автомобила, така и когато има съмнения точно по отношение по-високия процент затъмненост на стъклата на колата ми.Важно! Преценката на процента (%) затъмненост на стъклата полицаите не могат да правят “на око”, а трябва да са снабдени с измервателен уред.

Какво ме “грози”? Каква е санкцията?

Ако полицаите установят ограничена видимост през стъклата на автомобила ще ми съставят акт за административно нарушение, въз основа на който се издава наказателно постановление. А административното наказание, което ще ми се наложи с постановлението е “глоба” в размер на 20 лв.Временно спиране от движение на автомобила ми до отстраняване на неизправността като принудителна административна мярка може да ми бъде наложена само със заповед на началника на сектор ”Пътна полиция на съответната ОДП на МВР или на оправомощено от него длъжностно лице. На практика трябва да знам, че началникът дава такива правомощия на всеки пътен полицай, тоест той може от името на началника да спре автомобила ми от движение.Повече за: процедурата по съставяне на акт за нарушение, издаването на наказателно постановление и как мога да обжалвам наложеното ми наказание.Важно! Ако желая да извърша тунинг на колата си добре е да съм запознат със следната информация.[toggles][toggle title=Източници] Закон за движението по пътищата (ЗДвП):чл. 105 ЗДвП - относно забраната за ограничаване на видимостта;чл. 171 - 172 ЗДвП - относно временното спиране на автомобила от движение;чл. 185 ЗДвП - относно глобата при нарушение. Правилник за прилагане наЗакон за движението по пътищата (ППЗДвП):чл. 12 ППЗДвП - относно забраната за поставяне на предмети, които пречат на видимостта;чл. 13 ППЗДвП - относно забраната за поставяне на пердета на стъклата. Приложение № 3, т. 9.1.4.1. от Правило № 43/15.02.1988 г. на ООН/ИКЕ - Единни условия относно одобряване на безопасни стъкла и материали от стъкло/Спогодба за приемане на еднакви технически предписания за превозни средства, публикувана в ДВ бр.№1/2000г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

29.11.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си