Как третира българският закон заплащане на услуги към ЕООД в биткойн?

Привет!

Да кажем, че дадено ЕООД издава фактура, в която се иска заплащане в биткойн отчасти или напълно. Законът в България как възприема това заплащане към ЕООД-то?

Приравнява ли се сумата от биткойн в левове според цената на Биткойн в деня на издаването на фактурата? И след това тази сума зачита ли се като приход на ЕООД-то? Пример: фактура за 500 евро, цената за 1 биткойн е 10,000 евро, фактурата се издава за 0.05 биткойн. Как се зачита този 0.05 биткойн - като актив на ЕООД-то/собственика или 500 евро се зачитат като приход на дружеството, върху който се плаща корпоративен данък?

Или ако реша да продам част от биткойна се начислява само данък печалба (или се зачита загубата) върху разликата в цената, на която е получен биткойнът като заплащане и цената, на която е продаден? Пример: фактура за 500 евро, цената за 1 биткойн е 10,000 евро, фактурата се издава за 0.05 биткойн. 6 месеца по-късно цената е 15,000 и продавам биткойна за 750, от което следва, че дружеството/собственикът дължат корпоративен/личен данък само върху 250 евро?

Също така, как се разграничава притежанието на биткойна между ЕООД и собственика на дружеството след като дружеството е издало фактурата?

Има ли разлика от коя юрисдикция се получава заплащането - САЩ, Канада, европейски държави и т.н.?

Благодаря предварително!

М

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си